En l’obra en paper no vam poder incloure la fotografia actualitzada (2009) dels quatre autors que havia d’acompanyar el currículum (que sí que hi figurava). Aquesta fotografia consta en el currículum publicat en el CD-ROM, i per això podem veure els dos documents amb la mateixa informació però amb la fotografia en el segon.

 

Currículum dels autors
(en paper)

Currículum dels autors
(apèndix del CD-ROM)

 Continguts nous

 

27/03/2019: Currículums actualitzats dels autors

Els anys han anat passant i els autors ens hem anat fent grans, tot i que continuem mantenint el mateix esperit d’amor a la llengua i de dedicació a la redacció, la traducció i la correcció de textos, i també a la docència en aquests àmbits —és clar—, com podeu veure en aquests currículums actualitzats fins ara mateix que us presentem en el document adjunt.

 

Currículums de la cinquena edició