El primer pas per a la consecució d’una obra o d’un treball escrit és la creació; és a dir, un autor o autora objectivitza o plasma uns conceptes o unes idees en un text escrit, anomenat original, amb la finalitat de comunicar-los a uns possibles lectors.

L’original generalment és constituït pel text escrit (original literari o manuscrit) i per tots els complements que acompanyen el text: fotografies, dibuixos o gràfics (original gràfic o d’il·lustració).

En el cas dels textos escrits per ser editats, l’original constitueix la primera etapa de la producció d’una publicació, i és el model que ha de ser reproduït i que n’inclou el contingut complet. D’una banda, conté el conjunt de papers manuscrits, mecanografiats o impresos que, amb totes les indicacions necessàries, serveixen de model per fer-ne una còpia exacta en composició tipogràfica o fotocomposició, i de l’altra, conté també la il·lustració destinada a ser reproduïda en una edició.

La presentació correcta de l’original facilita enormement les operacions que es duran a terme en totes les fases posteriors fins a la consecució de la publicació: correcció d’estil i tipogràfica, preparació de l’original, composició, impressió, etc. Cal tenir en compte, a més, que les incoherències, els errors i els dubtes mal resolts en l’original apareixen de nou en les proves, i fins i tot en l’obra ja impresa.

En el cas d’obres o treballs escrits sense la finalitat de ser publicats, és necessari també que la persona que n’és l’autora estigui preparada per escriure un text que segueixi unes normes tècniques estandarditzades de tots els aspectes que determinen la redacció d’una obra escrita, ja que això facilita una lectura fàcil del text i la comprensió ràpida del contingut.

 

1. Introducció
2. L’original mecanografiat com a producte final
2.1. Parts principals
2.1.1. Original literari
2.1.2. Original gràfic
2.2. Presentació
2.2.1. Fulls
2.2.2. Espais
2.2.3. Paràgrafs
2.2.4. Numeració de les pàgines
2.2.5. Unificació
2.2.6. Altres recomanacions
3. L’original mecanografiat per ser editat
3.1. Parts principals
3.1.1. Original literari
3.1.2. Original gràfic

3.2. Presentació
3.2.1. Fulls
3.2.2. Espais
3.2.3. Numeració de les pàgines
3.2.4. Unificació
4. L’original per a edició electrònica
4.1. Presentació
4.2. Codis
5. Revisió i cura de l’original
6. Bibliografia

 

I. Presentació de l'original

I. Presentació de l’original