Normalment un llibre no és escrit mai en un sol tipus de lletra, sinó que hi apareixen lletres escrites en rodona, cursiva, negreta, etc., que s’utilitzen segons unes normes determinades per fer més fàcil i clara la comprensió del text. Cal remarcar que les combinacions de tipus de lletra a partir de l’apartat 10 d’aquest capítol són molt poc utilitzades, ja que, en general, s’empren només com a recursos gràfics, per destacar elements o fragments en determinats contextos (per exemple, en publicitat).

 

1. Introducció
1.1. Classificació dels tipus
1.2. Mides
1.3. Sistemes tipomètrics
1.4. Norma comuna a tots els tipus
2. Rodona (o regular rodona)
2.1. Descripció i indicació gràfica
2.2. Usos de la rodona
3. Cursiva (o regular cursiva)
3.1. Descripció i indicació gràfica
3.1.1. Criteris generals
3.1.2. Coincidència de la cursiva amb alguns signes de puntuació
3.2. Usos de la cursiva
3.2.1. Atestació (o reproducció exacta)
3.2.2. Disjunció (o anotació fora de text)
3.2.3. Insistència (o posada en relleu)
4. Versal (o versal rodona)
4.1. Descripció i indicació gràfica
4.2. Usos de la versal
5. Versaleta (o versaleta rodona)
5.1. Descripció i indicació gràfica
5.2. Usos de la versaleta
6. Negreta (o negreta rodona)
6.1. Descripció i indicació gràfica
6.2. Usos de la negreta
7. Negreta cursiva
7.1. Descripció i indicació gràfica
7.2. Usos de la negreta cursiva
8. Versal cursiva
8.1. Descripció i indicació gràfica
8.2. Usos de la versal cursiva
9. Versal negreta (o versal negreta rodona)
9.1. Descripció i indicació gràfica
9.2. Usos de la versal negreta
10. Versal negreta cursiva
10.1. Descripció i indicació gràfica
10.2. Usos de la versal negreta cursiva
11. Versaleta cursiva
11.1. Descripció i indicació gràfica
11.2. Usos de la versaleta cursiva
12. Versaleta negreta (o versaleta negreta rodona)
12.1. Descripció i indicació gràfica
12.2. Usos de la versaleta negreta
13. Versaleta negreta cursiva
13.1. Descripció i indicació gràfica
13.2. Usos de la versaleta negreta cursiva
14. Bibliografia

 

IV. Els tipus de lletra

IV. Els tipus de lletra

IV. Diferències

IV. Diferències respecte a la tercera edició

 Continguts nous

 

27/03/2019: Cursiva, noms científics

Si voleu informació sobre l’ús de la cursiva en els noms científics dels éssers vius, vegeu l’entrada 5.1.1 («Els noms científics dels éssers vius») de l’espai web Critèria de l’Institut d’Estudis Catalans.