Com el seu nom indica, aquesta part cinquena inclou únicament l’índex analític, el qual aplega ordenadament els conceptes (juntament amb uns quants noms propis especialment rellevants) i els termes i expressions que són tractats a les parts precedents de l’obra.

 

Part cinquena: ‘Índex analític’