El capítol anterior ha fet atenció als aspectes relacionats directament amb les tasques que duen a terme les persones que es dediquen a la redacció de textos escrits, especialment de textos destinats a ser publicats.

Aquest segon capítol dóna una visió general, forçosament esquemàtica, d’altres aspectes més tècnics connectats amb la producció d’una obra. Uns quants coneixements bàsics sobre aquests aspectes col·laterals són necessaris, ja que en certa manera imposen unes condicions determinades al procés de redacció i correcció d’una publicació. D’altra banda, cal tenir en compte que les persones que fan aquestes tasques participen directament en la producció de l’obra i col·laboren estretament amb les que són les responsables de la redacció i la correcció.

Així doncs, farem un repàs general dels aspectes gràfics, tècnics i econòmics del procés d’elaboració i producció d’una publicació. Tenint en compte que, en principi, el llibre és la publicació que exigeix més fases o etapes, centrarem aquest estudi en la producció del llibre.

 

1. Introducció
2. Calibratge o càlcul de l’original
3. Projecte
3.1. Esbós i premaqueta
3.2. Pàgines de prova
3.3. Aspectes gràfics del projecte
3.3.1. Dimensions de la pàgina
3.3.2. Paràgrafs
3.3.3. Caràcters
3.3.4. Lletres inicials
3.3.5. Espais
4. Diagramació
5. Composició
5.1. Composició manual
5.2. Composició mecànica
5.2.1. Composició en calent
5.2.2. Composició en fred
6. Il·lustració
7. Maqueta
8. Compaginació
8.1. Descripció
8.2. Parts interiors del llibre
8.2.1. Principis
8.2.2. Cos
8.2.3. Finals
9. Autoedició
10. Muntatge o imposició

11. Impressió
11.1. Sistema d’impressió en relleu: tipografia i flexografia
11.2. Sistema d’impressió planogràfica: òfset i serigrafia
11.3. Sistema d’impressió al buit: rotogravat
11.4. Tipus de paper i de tinta
12. Acabat i enquadernació
12.1. Parts exteriors del llibre
12.2. Acabat
12.2.1. Plegatge
12.2.2. Alçada
12.3. Enquadernació o relligadura
12.3.1. Enquadernació en rústica
12.3.2. Enquadernació mecànica
12.3.3. Enquadernació en cartoné
13. Aspectes econòmics i comercials
14. Addenda de la tercera edició: nous sistemes d’edició i noves fonts d’informació
14.1. El CTP
14.2. La impressió digital
14.3. L’audiollibre
14.4. El llibre electrònic
14.5. La xarxa Internet
15. Bibliografia

 

II. Aspectes gràfics i tècnics del procés editorial

II. Aspectes gràfics i tècnics
del procés editorial