La finalitat d’aquesta part primera, anomenada «L’obra» i dividida en tres capítols, és fer una introducció general, necessàriament molt breu, a totes les operacions que es duen a terme des de la creació o la redacció d’una obra, especialment en el cas que hagi de ser impresa, fins a la publicació i la venda al públic. Aquesta visió general de la producció d’una obra s’enfoca des de tres perspectives: en primer lloc, la de l’autor/ra, és a dir, la persona responsable de la creació; en segon lloc, la de les persones que es fan càrrec dels aspectes gràfics i tècnics, i en tercer lloc, la del corrector/ra, persona que executa els sistemes de control necessaris per a la correcció lingüística.

El primer capítol —«Presentació de l’original»— fa un repàs del procés de creació o de redacció d’un text, des del punt de vista de la presentació adequada de l’original perquè pugui ser llegit fàcilment, o bé, en el cas que hagi de ser publicat, perquè pugui ser tractat en totes les fases de producció fins a obtenir-ne l’obra impresa.

En el segon capítol —«Aspectes gràfics i tècnics del procés editorial»— s’expliquen les fases que segueix una obra des de l’original fins a l’obtenció d’una publicació impresa, sobretot des de la perspectiva del procés de les edicions en òfset, ja que és el sistema més utilitzat actualment. També es fa una breu referència a la «revolució» que hi ha hagut a partir de l’any 1985 amb la introducció de la informàtica en les arts gràfiques: l’autoedició, que permet reduir considerablement el temps i els costos de producció d’una obra.

El tercer capítol —«La revisió de l’obra al llarg del procés editorial»— segueix totes les intervencions de la figura del corrector/ra en les diverses etapes de producció d’una obra impresa. Aquestes intervencions són diferents segons quina sigui l’etapa i poden no ser dutes a terme per una mateixa persona.

Hem basat aquest repàs general del procés d’elaboració d’una obra en la producció d’un llibre, ja que és un dels productes editorials que exigeixen una profusió més gran d’etapes i processos.

 

Part primera: L'obra

Part primera: ‘L’obra’