El principal problema que presenten els noms propis estrangers és que a vegades es troben escrits en versió original i a vegades es tradueixen. L’objectiu d’aquest capítol és establir, fins allà on sigui possible, uns criteris d’actuació respecte a aquesta doble possibilitat; és a dir, determinar quan cal respectar aquests noms propis tal com són en la llengua original i quan cal traduir-los.

 

1. Introducció
2. La transcripció i la transliteració
3. Els topònims
3.1. Topònims d’alfabets no llatins
3.2. Topònims menors
3.3. Ús de l’article en els topònims
4. Els noms d’institucions i entitats públiques
4.1. Organismes administratius
4.2. Empreses públiques
4.3. Centres d’ensenyament i entitats culturals
4.4. Organitzacions internacionals
5. Els noms d’institucions i entitats privades
5.1. Entitats bancàries
5.2. Altres empreses privades
5.3. Centres d’ensenyament i entitats culturals
5.4. Partits polítics i associacions cíviques
5.5. Clubs esportius
5.5.1. Clubs que inclouen un topònim en la denominació
5.5.2. Clubs que no inclouen cap topònim en la denominació
5.6. Federacions
5.7. Marques registrades
6. Els títols d’obres i documents
6.1. Llibres i publicacions periòdiques
6.2. Pel·lícules
6.3. Obres d’art (pintures, escultures)
6.4. Obres musicals
6.5. Textos normatius i altres documents jurídics
7. Els antropònims
7.1. Personatges històrics
7.2. Personatges literaris i mitològics
7.3. Personalitats actuals
7.4. Antropònims d’alfabets no llatins
7.5. Càrrecs i tractaments protocol·laris
8. Bibliografia

 

XI. Els noms propis estrangers

XI. Els noms propis estrangers

 Continguts nous

 

27/03/2019: Transcripció d’altres llengües (àrab, hebreu i rus), transliteració d’altres llengües (àrab, rus)

Si voleu informació sobre la transcripció de l’àrab, de l’hebreu i del rus al català, vegeu els documents de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans següents: «Proposició sobre els sistemes de transliteració i transcripció dels mots àrabs en català» (1989), «Proposta de transcripció de l’hebreu en textos escrits en català» (2002) i «Proposta sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català» (2015).