En fer la presentació de la primera edició d’aquesta obra, ara fa més de deu anys, subratllàvem la necessitat i la utilitat dels llibres d’estil corporatius i l’encert dels criteris aplegats en aquest manual destil en concret. Els llibres d’estil corporatius, dèiem, són la base de la qualitat de les comunicacions públiques i del prestigi de cada organització; i aquest manual destil proporciona un cos d’orientacions complet i actualitzat a les persones i entitats que aspirin a la qualitat lingüística.

 

Presentació de la quarta edició en paper