Les expressions temporals (ET) assenyalen el moment o el període (passat, present o futur) en què s’esdevé l’acció verbal de la frase o la freqüència amb què apareix.

El temps present pot ser definit com el temps de l’enunciació de la frase; el passat, com el temps anterior al temps de l’enunciació, i el futur, com el temps posterior al temps d’aquesta.

 

1. Introducció
2. Tipologia de les expressions temporals
2.1. Les expressions puntuals
2.1.1. La indicació d’un moment passat
2.1.2. La indicació d’un moment present
2.1.3. La indicació d’un moment futur
2.2. Les expressions de durada
2.3. Les expressions de freqüència i de repetició
2.4. Les expressions que indiquen una correlació temporal
2.5. Relació de comparança entre 
expressions temporals
3. Les datacions i les notacions horàries
3.1. Els segles
3.2. Els anys
3.3. Les estacions de l’any
3.4. Els mesos
3.5. Les setmanes i les quinzenes
3.6. Els dies del mes
3.7. Els dies de la setmana
3.8. Les parts del dia
3.9. Les notacions horàries
4. Altres expressions temporals
4.1. A començament de / a final de
4.2. A mitjan / a mig
4.3. Adés
4.4. Adesiara / ara i adés
4.5. Al més […] possible / com més […] millor
4.6. Ara com ara / ara per ara
4.7. Aviat / d’hora
4.8. Cap [a]
4.9. Com més va més / com més va menys
4.10. De […] a / des de […] fins a
4.11. De […] en
4.12. De […] ençà / d’ençà de
4.13. Després / més tard
4.14. Dins [de] / dintre [de]
4.15. Fins
4.16. Per [a]
4.17. Suara
5. Bibliografia

 

XVII. Les expressions temporals

XVII. Les expressions temporals

XVII. Diferències

XVII. Diferències respecte
a la tercera edició

 Continguts nous

 

27/03/2019: Expressions temporals, adverbis de temps, construccions temporals, construccions aspectuals, notacions horàries, hores

Pel que fa a la normativa actual de l’Institut d’Estudis Catalans sobre les expressions temporals, vegeu els capítols 16 («L’adverbi») i 28 («Les construccions temporals i les aspectuals») de la Gramàtica essencial de la llengua catalana.

D’altra banda, si voleu consultar informació ampliada sobre les notacions horàries, especialment les que es fan servir en la correcció de textos a l’Institut d’Estudis Catalans, vegeu l’entrada 5.1.2 («Les notacions horàries en els textos de l’IEC») de l’espai web Critèria.