Afortunadament, d’ençà dels anys vuitanta del segle passat la feina de correcció de textos i d’assessorament lingüístic en llengua catalana es pot exercir amb un suport institucional i bibliogràfic considerable.

Hem classificat el material en deu grans blocs: «Manuals i formularis» (§ 3), «Reculls lexicogràfics generals monolingües» (§ 4), «Reculls lexicogràfics generals plurilingües» (§ 5), «Reculls lexicogràfics específics» (§ 6), «Vocabularis i diccionaris especialitzats» (§ 7), «Altres publicacions relacionades amb el llenguatge administratiu i jurídic» (§ 8), «Publicacions periòdiques» (§ 9), «Reculls bibliogràfics» (§ 10), l’inevitable calaix de sastre «Altres publicacions» (§ 11), i els «Metacercadors lingüístics» (§ 12).

L’última versió de la llista que presentem en el CD-ROM d’aquest capítol es va tancar el 31 de juliol de 2008, amb alguna obra escadussera posterior.

1. Introducció
2. Criteris de composició de les referències de documents
2.1. El concepte de referència
2.2. Classes de referències
2.3. La disposició de les referències en el text
2.4. Regles generals per a la composició 
de les referències
2.5. La responsabilitat del document
2.6. La informació sobre el títol
2.7. La informació sobre l’edició
2.8. La informació sobre dades específiques de material o tipus de publicació
2.9. La informació sobre la publicació o distribució
2.10. La informació sobre la descripció física del document
2.11. La informació sobre la col·lecció
2.12. La informació complementària o addicional
2.13. La informació relativa al número normalitzat
3. Manuals i formularis [→ CD-ROM]
4. Reculls lexicogràfics generals monolingües
 [→ CD-ROM]
5. Reculls lexicogràfics generals plurilingües
 [→ CD-ROM]
6. Reculls lexicogràfics específics
 [→ CD-ROM]
7. Vocabularis i diccionaris especialitzats
 [→ CD-ROM]
8. Altres publicacions relacionades amb el llenguatge administratiu i jurídic
 [→ CD-ROM]
9. Publicacions periòdiques
[→ CD-ROM]
10. Reculls bibliogràfics
[→ CD-ROM]
11. Altres publicacions
[→ CD-ROM]
12. Metacercadors lingüístics
[→ CD-ROM]

XXIII. Bibliografia de consulta

XXIII. Bibliografia de consulta

XXIII. Apèndix

XXIII. Apèndix de la quarta edició

XXIII. Diferències

XXIII. Diferències respecte
a la tercera edicióContinguts nous

04/09/2020: Esmenes a la quarta edició que havien quedat pendents en publicar la cinquena (múltiples llocs de publicació, múltiples editorials, editors literaris, col·leccions, punt o dos punts de separació entre títol i subtítol, «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes», normes ISO, normes UNE, referència bibliogràfica de normes)

Durant la preparació de la cinquena edició no es van poder incorporar les esmenes a la quarta edició, que ara podem veure recollides en el document adjunt i que afecten l’epígraf 2.3.2.3.f, 2.5.1.2.c, 2.6.1.1 (exemples [106]), 2.11.5 i 2.13.3).

XXIII. Esmenes pendents de la quarta edició


27/03/2019: Referències bibliogràfiques, llistes de bibliografia, referències de recursos electrònics, obres de consulta, obres en línia, recursos en línia, obres en paper, recursos en paper, diccionaris generals, diccionaris específics, diccionaris d’especialitat, diccionaris d’equivalències, vocabularis d’especialitat, vocabularis d’equivalències, reculls lexicogràfics específics

Podeu consultar uns criteris més detallats i actualitzats sobre la redacció de les referències bibliogràfiques a les categories 4.1 («Criteris per a la composició de les llistes de referències bibliogràfiques») i 4.2 («La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el text principal») de l’espai web Critèria de l’Institut d’Estudis Catalans.

A més, podeu consultar les llistes més actualitzades de les obres de consulta que existeixen per a la traducció, la redacció i la correcció de textos en català a l’espai web Critèria (entrada 8.2.1: «Obres i altres recursos en línia» i entrada 8.2.2: «Obres i altres recursos en paper»).