Tot i l’estalvi d’espai que vam poder fer traslladant a l’apèndix les llistes d’informació homogènia més llargues que hi havia en la tercera edició en paper, hi va haver diverses esmenes i afegitons de contingut que no vam poder encabir sense posar en perill la compaginació dels capítols. Com que consideràvem que totes aquestes esmenes i afegitons eren molt necessaris perquè corregien alguns aspectes que no havien quedat prou ben tractats en la tercera edició o bé aportaven una informació interessant que clarament millorava el contingut de l’obra, no en vam voler prescindir i els vam afegir al CD-ROM. Naturalment, en el punt concret del llibre on hauria d’anar cada esmena o afegitó hi havia un avís perquè els usuaris consultessin el CD-ROM.

Els capítols que tenen esmenes i afegitons que només figuren en el CD-ROM són els següents: iv, vii, viii, ix, xii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii i xxiii, a més de l’índex analític i l’índex general.

 

Caràtula CD

Caràtula del CD-ROM

Diferències CD

Diferències del CD-ROM