Aquesta part quarta consta d’un sol capítol, titulat també «Bibliografia de consulta», i té per finalitat posar a l’abast de qui redacta i qui corregeix les eines bàsiques de treball, des dels manuals fins als diccionaris i vocabularis.

Així mateix, ho aprofitem per explicar els criteris que hem emprat en la redacció de les notícies bibliogràfiques, extretes, sobretot, de la segona edició de les Regles angloamericanes de catalogació (v. el capítol xxiii, § 3.2).

 

Part quarta. Bibliografia de consulta

Part quarta: ‘Bibliografia de consulta’