La finalitat d’aquesta part tercera, titulada «Qüestions gramaticals» i dividida en vuit capítols, és oferir, bàsicament, l’estat de la qüestió d’alguns problemes que es plantegen en l’aplicació de la gramàtica normativa, els quals encara susciten controvèrsies entre els lingüistes i no poques vacil·lacions entre els escriptors i els correctors.

Els tres primers capítols estan dedicats al lèxic i les expressions lèxiques: xv, «El lèxic»; xvi, «Les expressions de lloc», i xvii, «Les expressions temporals».

Els tres capítols següents tracten de problemes relacionats amb els verbs: xviii, «Les oracions de gerundi»; xix, «Els verbs ser i estar», i xx, «Alguns règims verbals».

Finalment, els dos últims capítols s’ocupen de qüestions relacionades amb les preposicions i les expressions preposicionals: xxi, «L’ús d’algunes preposicions», i xxii, «Les preposicions per i per a».

 

Part tercera. Qüestions gramaticals

Part tercera: ‘Qüestions gramaticals’