Cada capítol conté una breu introducció, el desenvolupament de la matèria pròpiament dita i la bibliografia que hem consultat per redactar-lo. A més, els exemples hi tenen un pes essencial a l’hora de fer entenedores les normes exposades. Les remissions a altres parts de l’obra i les notes a peu de pàgina acaben de bastir l’estructura dels capítols d’aquest manual destil.

 

Instruccions per al maneig (en paper)

Instruccions per al maneig (CD-ROM)