Com a president de l’Institut d’Estudis Catalans, no puc estar més satisfet per l’aparició d’una nova edició d’aquesta magna obra pensada per a la traducció, la redacció, la correcció i l’edició de textos en llengua catalana. D’una banda, perquè es tracta d’una obra de referència que ho és des de fa més de vint anys i perquè ha estat possible posar-la en línia ara que era introbable en paper i sobre la qual pesava el fet que l’editorial que l’havia publicada fins aleshores ja havia desistit de tornar a imprimir o de mirar d’actualitzar. I, de l’altra, perquè aquesta edició digital s’ha pogut dur a terme dins la nostra institució, mitjançant un conveni signat amb els autors l’11 de maig de 2018, amb l’esperit que sigui una mostra més del servei als nostres països, a la nostra llengua i a la nostra cultura que té com a compromís l’Institut des dels seus inicis.

El manual destil, com a obra de referència, al costat de l’Ortotipografia de Josep M. Pujol i Joan Solà, per a aquests quatre col·lectius de professionals, rep, doncs, un impuls enorme perquè encara pugui tenir una difusió més àmplia, gràcies a la potencialitat de la xarxa Internet. Tanmateix, els autors no s’han conformat a penjar en línia els textos de la quarta edició, sinó que l’han corregida i l’han volguda augmentar amb continguts nous, que la poden rejovenir i fer que continuï sent útil, i que no romangui, simplement, com una obra històrica important però que el temps va fent caure en una obsolescència lògica i esperable, especialment pel que fa als capítols de temàtica gramatical.

Consultant aquest espai web creat pel Servei de Recursos Digitals de l’Institut, m’adono del detall i de l’exactitud amb què s’han volgut reproduir els continguts de la que va ser la quarta edició de l’obra, i de la facilitat i senzillesa que hi ha per a accedir als materials que conté. Espero que aquesta cinquena edició sigui útil com ho han estat les precedents i que ho sigui per molts anys.

Només em resta felicitar els quatre autors per la perseverança a anar actualitzant aquesta obra i, en aquest cas, per haver-ho volgut fet en la nostra institució.

Joandomènec Ros i Aragonès
President de l’Institut d’Estudis Catalans