Com tota obra ben editada en paper, les pàgines inicials del llibre són la portadella, la portada, la pàgina de crèdits i el sumari, les quals precedeixen el text de la presentació d’Isidor Marí, els pròlegs de cadascuna de les edicions i les instruccions per al maneig del manual.

 

Pàgines inicials