Set mesos després d’haver estat publicada la tercera edició d’aquest manual destil ha calgut preparar-ne una altra perquè gairebé no en quedaven exemplars disponibles a l’editorial.

Tot i que pràcticament no hi ha hagut temps de tornar a revisar el contingut dels capítols, no ens hem volgut limitar a fer-hi unes quantes correccions materials d’errades vistents, sinó que hem actualitzat la llista dels noms oficials dels municipis dels Països Catalans (tancada el 31 d’octubre de 2008) i la de la bibliografia de les obres de consulta del capítol xxiii (tancada el 31 de juliol de 2008), que figuren en el fitxer Apèndix.pdf del CD-ROM, i hem completat o esmenat alguns epígrafs sobre els quals teníem informació nova o millor que la que havíem recollit en la tercera edició.

 

 

Pròleg de la quarta edició en paper

Pròleg de la quarta edició en el CD-ROM