Aquesta part sisena, per bé que no l’anomenàvem així en l’edició en paper (no l’anomenàvem de cap manera), conté només l’índex general de l’obra, amb tots els nivells d’apartats i subapartats amb títol d’epígraf exempt —valgui el neologisme semàntic— fins al quart nivell, la qual cosa permet de tenir una visió global i prou precisa de tots els detalls tractats en cada capítol, incloent-hi el contingut del CD-ROM.

 

Part sisena: ‘Índex general’