En el cas que ens vulgueu fer cap observació sobre aquest espai web o proposar alguna esmena en relació amb el contingut del manual destil, ens podeu escriure a l’adreça de correu electrònic manualdestil@gmail.com. No us oblideu de fer-hi constar el vostre nom complet i un telèfon de contacte per si fes falta. Moltes gràcies per endavant.

  

Tabula gratulatoria de la cinquena edició

Com ha estat habitual en les diferents edicions d’aquest manual destil, volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que ens han fet observacions sobre el contingut de l’obra en línia, bé sia en forma d’esmena, bé sia com a proposta d’ampliació o d’afegitó a l’edició en curs. Per a no perdre aquest bon costum, en aquest document fem constar, per ordre cronològic, les persones que han tingut la bona voluntat de fer-nos arribar alguna observació d’aquesta classe, juntament amb la data de la recepció de la informació corresponent (no hi fem constar, però, les persones que ens fan consultes sobre el maneig de l’obra).

Toni Vall Parera (17.9.2019)