Aquest espai web permet l’accés a tots els materials inclosos en la quarta edició del manual destil i, endemés, els posa mínimament al dia mitjançant els «Continguts nous» que figuren, si s’escau, al final de cada entrada, els quals poden ser documents nous o actualitzats o bé remissions a obres de referència.

La manera d’accedir a la informació continguda en aquest espai web es pot fer de maneres diverses:

— En primer lloc, des de qualsevol pantalla de l’espai web podeu retornar a la portada fent un clic damunt el logotip del manual destil que figura a l’esquerra de la barra superior de la pantalla.

— Des de la barra superior, el menú «Continguts nous» desplega taules anuals, ordenades cronològicament de més recent a més antiga, amb la informació que s’ha anat afegint a aquesta cinquena edició en línia, mitjançant enllaços a les entrades (majorment, capítols) corresponents on hi ha continguts nous o actualitzats. S’hi han afegit també descriptors de matèria per a facilitar la cerca de tots els continguts nous o actualitzats en aquest espai web.

— Des de la barra superior, el menú «Sumari» desplega la llista d’accessos directes a capítols i índexs de l’obra (una vegada us situeu damunt la llista de capítols, us hi podeu moure amb la rodeta del ratolí).

— Una vegada entreu en una categoria (corresponent a una de les parts de l’obra) o en una entrada concreta (corresponent a un capítol, a un índex o a un dels textos inicials o finals de l’obra), apareix, en una barra lateral situada a la dreta de la pantalla, l’índex detallat de totes les parts i totes les entrades que conté aquesta edició del manual destil. Fent clic en qualsevol dels enllaços que conté, podeu anar directament a buscar la informació que us interessa de consultar.

— Si accediu a una categoria (o part de l’obra), el davantal corresponent remet a cadascuna de les entrades que conté, mitjançant un enllaç de color blau.

— Si accediu a una entrada (capítol, índex o qualsevol altra entrada), podeu veure: en primer lloc, el text introductori del capítol, índex o entrada (extret, totalment o parcial, del text imprès de la quarta edició, si ha estat possible); en segon lloc, el sumari del capítol, índex o entrada, si n’hi ha, a títol informatiu (és a dir, que no conté enllaços); en tercer lloc, i d’esquerra a dreta, el fitxer en PDF del capítol, índex o entrada de la quarta edició i, si s’escau, els fitxers en PDF corresponents, d’una banda, a l’«Apèndix» i a les «Diferències» que figuraven en el CD-ROM de la quarta edició i, de l’altra, al fitxer mateix del capítol, índex o entrada que figura en el CD-ROM; i, en quart lloc, si n’hi ha, els «Continguts nous» elaborats específicament per a aquesta cinquena edició, ordenats cronològicament de més recent a més antic.

Els fitxers en PDF es poden descarregar i imprimir amb alta qualitat, però no es poden modificar ni fragmentar. De tota manera, si quan intenteu obrir un d’aquests fitxers directament tarda a obrir-se, podeu descarregar-vos-el a l’ordinador i des d’allà obrir-lo amb el programari de visualització de fitxers en PDF de què disposeu.

Finalment, des de la barra superior us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic mitjançant l’adreça que figura en el menú «Contacte».